Od 1 stycznia 2014 r. została powołana do życia Katedra Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów. Katedra powstała z połaczenia zakładów:

Zakłady
Zespół Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej
Zespół Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych